top of page

Bukti Arkeologi: Mekah Adalah Petra - asal kafir Islam.

Mekah adalah Kota Kafir lama Petra, di Jordan.

Dan Gibson percaya bahawa ada empat kali di dalam sejarah kuno orang-orang Arab bersatu dan mengalir keluar dari padang pasir Arab untuk menakluki bangsa-bangsa lain. Yang pertama kali digambarkan sebagai kaum 'Ad dalam Al-Quran. Alkitab menggambarkan mereka sebagai suku sekutu yang dipimpin oleh orang-orang Edom yang tinggal di tanah 'Uz atau 'Ud. Orang-orang Mesir menamakan mereka Hyksos atau raja-raja gembala yang menyerang Mesir dari tanah Arab. Dengan menggabungkan ketiga-tiga ini, Gibson melihat bukti perikatan berkuasa ini dari pelbagai peninggalan arkeologi. Kemudian tanah Arab bersatu lagi, kali ini di bawah pimpinan orang-orang Midian.

Beberapa abad kemudian, suku-suku Ismael mengambilkan kepemimpinan, kali ini di bawah arahan suku Nabata. Al-Quran memanggil mereka orang-orang Thamud. Ia tidak sehingga ke tahun 600 Masihi bahawa Semenanjung Arab kembali bersatu, kali ini di bawah bendera Islam. Tetapi ada lebih banyak lagi di buku ini daripada kajian empat kali apabila orang-orang Arab menunjukkan kehebatan mereka. Buku ini juga meneliti rujukan geografi dalam Al-Quran yang membuat referenci silang dengan lokasi bersejarah.

Kejutan itu berlaku ketika Gibson memeriksa Kota Suci Islam, yang dikenali sebagai Mekah. Di sini Gibson menemui bukti bahawa Kota Suci yang asli berada di Arab Utara di dalam Kota Petra. Dia berteori bahawa pada masa satu Perang Saudara Islam seratus tahun setelah Muhammad, Kaabah dihancurkan dan Batu Hitam dipindahkan ke lokasi sekarang. Gibson meneliti bukti arkeologi, sejarah dan kesusasteraan yang menyokong teori ini...
179 views0 comments

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page